Hệ thống phần mềm ERP là gì?

Phần mềm ERP là gì? nó được viết tắt của từ Enterprise Resource Planning. Đây là hệ thống quản lý hoạch định tài nguyên doanh nghiệp giúp công ty hoạt động hiệu quả tiết kiệm chi phí thời gian nhân lực thúc đẩy quá trình phát triển. Hệ thống phần mềm ERP đem đến sự chuyên nghiệp cho các tập đoàn lớn, chuẩn hóa các quy trình hoạt động.

Phần mềm ERP là gì? nó được viết tắt của từ Enterprise Resource Planning. Đây là hệ thống quản lý hoạch định tài nguyên doanh nghiệp giúp công ty hoạt động hiệu quả tiết kiệm chi phí thời gian nhân lực thúc đẩy quá trình phát triển. Hệ thống phần mềm ERP đem đến sự chuyên nghiệp cho các tập đoàn lớn, chuẩn hóa các quy trình hoạt động.

Vậy Enterprise Resource Planning là gì

Là lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp, một mô hình ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt động kinh doanh, thu thập dữ liệu, lưu trữ, phân tích diễn giải. Một bộ tích hợp bao gồm nhiều công cụ: kế hoạch sản phẩm, chi phí sản xuất hay dịch vụ giao hàng, tiếp thị và bán hàng, quản lý kho quỹ, kế toán phù hợp với tập đoàn công ty lớn.

Enterprise resource planning là gì

Enterprise là doanh nghiệp, sử dụng hệ thống phần mềm để sử dụng tài nguyên theo quy trình các hoạt động tốt nhất.

Resource là nguồn tài nguyên, những tài sản tồn tại trong hay liên quan đến công ty có sẵn hay những giá trị được tạo ra hàng ngày, nhân viên nhà quản lý cũng có thể coi là một dạng tài nguyên.

Planning là lập kế hoạch, nhân viên các phòng ban trao đổi tương tác giải quyết công việc diễn ra thường xuyên hàng ngày. Quá trình này dù đơn giản hay phức tạp cũng tác động đến toàn bộ cơ sở tài nguyên của công ty.

Bạn có thể hiểu đơn giản hệ thống ERP là một hệ thống tập hợp các ứng dụng khác nhau giúp nhân viên, nhà điều hành xây dựng quy trình chuẩn tương tác qua lại trên cơ sở tài nguyên doanh nghiệp. Nhờ đó tài nguyên doanh nghiệp được quản lý toàn diện từ A tới Z. Hệ thống tài nguyên phát triển sức mạnh doanh nghiệp sẽ gia tăng.

Tại sao doanh nghiệp cần phần mềm ERP

Ở Việt Nam xu hướng tìm kiếm đang ngày một tăng lên, các doanh nghiệp đã giành nhiều sự quan tâm hơn đến ERP trong thời gian gần đây. Doanh nghiệp lớn và tập đoàn có thể hưởng lợi rất nhiều từ Enterprise Resource Planning. ERP tạo ra quy trình làm việc  tự động của một công ty cho phép thành lập hệ thống công ty phức tạp với các chuỗi các văn phòng khác nhau có đầy đủ chức năng như kế toán, bán hàng, hàng tồn kho, nguồn nhân lực, lập kế hoạch và sản xuất. Tất cả kết nối trong một cơ sở dữ liệu duy nhất đồng bộ toàn diện cho doanh nghiệp.

Phần mềm erp là gì

Phần mềm ERP là gì

Lợi ích của hệ thống ERP mang lại cho doanh nghiệp

ERP có khả năng hợp lý hóa các quy trình hoạt động bán hàng, sản xuất, kế toán và thông tin liên lạc nội bộ. Sử dụng phần mềm ERP có thể rút ngắn đáng kể thủ tục, tăng năng suất và tiêu chuẩn hóa các quy trình. Sử dụng một chương trình phần mềm ERP để lưu trữ và đối chiếu dữ liệu theo hệ thống yêu cầu cuối cùng sẽ làm tăng doanh thu và giảm sự chậm trễ, dẫn đến lợi nhuận tăng lên.

Qua bài viết chúng tôi hi vọng các bạn sẽ hiểu hơn về ERP và các lựa chọn giải pháp phù hợp giúp doanh nghiệp tăng trưởng nhanh.

Hãy bắt đầu phát triển cùng Elnino