Cách xác định phiên làm việc trong Analytics

Phiên được hiểu là một nhóm các tương tác của người dùng với trang web diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: một phiên thì có thể có nhiều lần xem trang, sự kiện, tương tác trên mạng xã hội và các giao dịch thương mại điện tử

 

"Thông tin trong bài viết này chỉ áp dụng cho việc theo dõi web. Các tính toán sẽ không áp dụng nếu bạn đang thu nhập dữ liệu bằng cách sử dụng Analytics SDK cho hệ điều hành di động".

 

Việc hiểu được khái niệm về phiên trong Analytics rất quan trọng bởi các tính năng, báo cáo và các chỉ số sẽ phụ thuộc vào cách Analytics tính số phiên.

Tổng quan

Phiên được hiểu là một nhóm các tương tác của người dùng với trang web diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: một phiên thì có thể có nhiều lần xem trang, sự kiện, tương tác trên mạng xã hội và các giao dịch thương mại điện tử. 

Bạn có thể hiểu đơn giản như sau: phiên như một vùng chứa cho các hành động mà người dùng thực hiện trên trang web của bạn.

Tổng quan phiên làm việc của Google Analytics

Một người dùng có thể mở nhiều phiên. Có thể xảy ra trong cùng một ngày hoặc trong vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng. Ngay sau khi một phiên kết thúc thì một phiên mới có thể bắt đầu. Có hai phương pháp để kết thúc phiên:

Hết hạn dựa trên thời gian:

  • Sau 30 phút không hoạt động
  • Vào lúc nửa đêm

Thay đổi chiến dịch:

  • Nếu người dùng truy cập qua một chiến dịch, thoát ra và sau đó truy cập trở lại qua một chiến dịch khác.

Hết hạn dựa trên thời gian

Một phiên kéo dài trong thời gian bao lâu?

Theo mặc định thì một phiên kéo dài cho đến khi không có hoạt động nào trong 30 phút. Tuy nhiên, bạn có thể điều chỉnh giới hạn này. Vi vậy mà một phiên có thể kéo dài từ vài giây đến vài giờ. Tìm hiểu thêm về cách điều chỉnh cài đặt phiên.

Khi người dùng, ví dụ là A, truy cập vào trang web của bạn, Analytics sẽ bắt đầu tính từ thời điểm đó. Nếu 30 phút trôi qua mà A không có bất kỳ loại tương tác nào thì phiên sẽ kết thúc. Tuy nhiên, mỗi khi A tương tác với một yếu tố: như sự kiện, tương tác trên mạng xã hội hoặc tương tác với trang mới, thì Analytics sẽ đặt lại thời gian hết hạn bằng cách thêm vào 30 phút khác bắt đầu từ thời điểm tương tác đó.

Ví dụ:

Giả sử A tương tác với trang web của bạn vào các khoảng thời gian sau:

một phiên kéo dài cho đến khi không có hoạt động nào trong 30 phút

Sau sự kiện 2, thời gian hết hạn phiên được đặt thành 14:34

Khi A truy cập lần đầu tiên vào trang web của bạn, phiên được đặt thành hết hạn lúc 14:31. Khi A tiếp tục thông qua trang web, xem trang và kích hoạt các sự kiện, mỗi yêu cầu bổ sung này chuyển thời gian hết hạn trước 30 phút.

Hết hạn dựa trên chiến dịch

Mỗi khi nguồn chiến dịch của người dùng thay đổi, Analytics sẽ mở ra một phiên mới. Điều quan trọng cần lưu ý là ngay cả khi phiên hiện tại vẫn còn mở (nghĩa là chưa đầy 30 phút), nếu nguồn chiến dịch thay đổi giữa phiên, thì phiên đầu tiên sẽ bị đóng và phiên mới sẽ được mở ra.

Giả sử A mở trang web của bạn theo thứ tự sau:

Hết hạn dựa trên chiến dịch

Analytics lưu trữ thông tin nguồn chiến dịch. Mỗi khi giá trị của chiến dịch được cập nhật, Analytics sẽ mở ra một phiên mới. Trong ví dụ trên, đầu tiên, A truy cập vào trang web của bạn thông qua từ khóa không phải trả tiền của Google Red Widgets, sau đó trở lại thông qua từ khóa phải trả tiền của Google Blue Widgets.

Mỗi cụm từ tìm kiếm cập nhật chiến dịch, do đó, mỗi từ khóa tương ứng với một phiên mới.

Lưu lượng truy cập trực tiếp

Cuối cùng, giới thiệu nhanh về lưu lượng truy cập trực tiếp trong Analytics. Trực tiếp dưới dạng nguồn chiến dịch không bao giờ ghi đè nguồn chiến dịch đã biết hiện tại giống như công cụ tìm kiếm, giới thiệu hoặc nguồn chiến dịch sẽ thực hiện.

Lưu lượng truy cập trực tiếp tương tác với nội dung của bạn trong thời lượng phiên 30 phút có tác động tương tự như việc thoát khỏi trang web của bạn trong chưa đầy 30 phút. Phiên hiện tại mở và tiếp tục từ nơi thoát.

Lưu ý rằng báo cáo kênh đa kênh xử lý lưu lượng truy cập trực tiếp khác với các báo cáo Analytics khác.

Tính toán chỉ số giữa số phiên và số người dùng mới

Giá trị của chỉ số số phiên có thể ít hơn giá trị của số người dùng mới. Lý do là số phiên không tăng lên trong trường hợp phiên chỉ bao gồm các sự kiện không có tương tác. Ngược lại thì số người dùng mới luôn tăng lên khi một phiên của người dùng mới xảy ra, ngay cả khi phiên chỉ bao gồm các sự kiện không có tương tác./

Hãy bắt đầu phát triển cùng Elnino